Spelregler Lanna Golfklubb

Spelregler

Här finns spelreglar för dig som inte är van golfspelare. Det är bra om du tar dig en titt på dessa innan du ger dig ut på banan. 

 • Betalning av greenfee erläggs i klubbhuset innan spelet påbörjas.
 • Du använder dina egna bollar.
 • Max 4 spelare i samma boll.
 • Endast 1-2 spelare per bag.
 • Lägg tillbaka uppslagen torv.
 • Utspel sker från utslagsplatser - Tee och går via Fairway till Green.
 • På green har vi inga bagar eller vagnar.
 • Spela ut först när det är tomt på hålet. (inga andra spelare på green)
 • Ropa FORE vid minsta risk att träffa någon med bollen.
 • Huka dig när du hör FORE ropas och vänd ryggen mot det håll varifrån du hör ropet. Håll händerna över huvudet som skydd.
 • Laga efter greenträffar som orsakat skador på green.
 • Greenlagare skall medföras vid spel.
 • Kratta efter dig i bunker och lägg tillbaka krattan i bunkern.
 • Släpp igenom de som spelar snabbare.
 • Håll speltempot och gå vidare till nästa utslagsplats så snart sista spelare har hålat ut.
 • Spela säkert och med sunt förnuft.
 • Vid fortsatt spel efter hål 9 gäller turordning i bollrännan.
 • Golfregler enligt regelboken tillämpas fullt ut på vår 9-håls bana.

 

Lokala regler för Lanna Golfklubb 2019

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid klubbstugan och på hemsidan (www.lannagk.se).
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Pliktområden (Regel 17)
1. Det röda pliktområdet på vänster sida om hål 1, 3, 4, 9, 10, 12, 13 och 18 som bara är definierat på en sida är oändliga.
2. Omarkerade diken och dammar är röda pliktområden.

2. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
a) Bollen träffar kraftledning
1. Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
4. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Alla avståndsplattor samt avståndsmarkeringar i form av gul-svarta pinnar, som visar avståndet 150 meter till mitten av green,

c) Organiska föremål
1. Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material som är i sin avsedda placering.

Lanna GK, Regel och Handicapkommitté 2019-04-11