Skötselplan

En golfbana sköter sig inte själv. Här följer en beskrivning av vad som erfordras för att hålla en golfbana i trim. Vi tackar banarbetarna för deras fantastiska arbete för att vi alla ska kunna spela på vår fina bana.
 
Veckovis arbetsschema för Lanna GK

Måndag Plocka bollar. Klippa green, tee och fairway. Flytta hål på Ängavattnet. Börja klippa ruffen en 25 mm bricka. Blanda till gödsel.

Tisdag Välta greener. Dressa varannan vecka. Gödsla varannan vecka, vattna efter gödsling.
Fortsätta med ruffklippning.

Onsdag Klippa green, tee och fairway. Byta hål på Ängavattnet och vid behov på Trantorpsbanan. Ev. välta greener. Kratta bunkrar. Ruffen skall klippas färdigt.

Torsdag Rangedag, plocka alla bollar pluggade och periferibollar, Klippa rangen, en 6mm bricka. Rätta till och sno mattorna ett hack medurs. Varannan vecka (?) klippa med spakmaskinen bland björkar m.m. Flytta svåra flaggplaceringar från onsdagsgolfen. Klippa runt klubbhuset. Köra sopor kolla bolltvättar.

Fredag Klippa green, tee och fairway, green ska helst klippas på eftermiddagen. Flytta alla 27 hålen. Kratta bunkrar (före krattning ta bort ogräs och kottar för hand).

Söndag Plocka bollar, klippa green, flytta hål på Ängavattnet.

Arbetsuppgifter som förkommer mer sällan.

Vertikalskära ca. 4ggr per säsong. Lämpligt måndag - tisdag dressvecka.
Lufta Djuplufta 3 ggr per säsong. Lufta med Sisus 2-3 ggr per säsong. Ytlufta med Toro aggregat 2-3 ggr per säsong. Lufta fairway vår och höst samt en gång på sommaren.
Bunkrar Trimma kanter och ös sand vid behov. Ett par gånger per säsong skära kanter. Fyll på sand vid behov.
Trimmer Trimma diken kanter med mera efter behov. Golfarna ska kunna hitta bollarna. Det ska se fint ut. Busktrimning en gång före midsommar en gång i slutet av augusti.
Mattee Sopa med motorborste kanske en gång per veckan, vid torr väderlek. Plocka ogräs längs kanten samtidigt.
Gödsling Varannan tisdag gödslar vi green och tee, efter varje gödsling måste sprutan göras ren med rengöringsmedel och 50 l vatten, filtret och dess behållare ska också göras rent samt alla munstycken.
Bevattning Vattna på morgonen så att man ser att de sista greenerna går och att det stängs av. Se till att det är luft i hydroforen. Kolla hur spridarna vattnar vid behov. Kolla fuktigheten i greenerna ofta. Det finns mycket att säga om detta men man måste nog lära sig efter hand.

Vårarbeten

Maskiner I god tid köpa hem årets behov av filter m.m från Krima trading. Först laddas alla batterier. Se till att alla maskiner är genomgångna före säsongsstarten. Vi brukar dock vänta med slipning någon månad eftersom det är mer jord och dylikt, innan gräset kommit igång.
Dressa så snart det går, helst med mulldress så att det blir lite varmare.
Mattor lägga ut mattor på tee och rangen.
Skyltar Sätta upp reklamskyltar på rätt ställe. Sätta upp teeskyltar.
Resa ”soffor”
Sätta ut papperskorgar
Sätt ut bolltvättar med handduk
Sätta ut teekulor
Ta fram bolltvätt och skoborste
Starta bollautomaten
Sätta igång bevattningen

Höstarbeten

Hålla efter löven särskilt fairway och green är känsliga.
Mattor Mattorna på rangen tas in utom några som blir utslag till vintergreener, Teemattorna tas hem tvättas och läggs uppochner på kärran (samt surras).
Bevattning Hela systemet renblåses med kompressor, innan isläggning tas sugledningen upp och bottenventilen tas in. Lite värme i pumphuset så att det inte fryser.
Vintergreener Rangemattorna läggs till utslag, klippa med teeklippare så att det blir en rundel runt hålet på fairway, byta till fula flaggor.
Stänga rangen Tvätta och ställ in bolltvätten sätta för en skiva för bollautomaten, ställ hyr- vagnarna i bollhuset.
Lufta Djuplufta greenerna och tee med bryt. Köra med tjocka pinnar runt green (utan vikter). Lufta fairway.
Dressa Lägg på mycket dress efter luftning.
Ta hem Papperskorgar, teekulor, bolltvättar och skyltar.
Maskinerna Tvätta alla maskiner noga med rengöringsmedel och högtryck, även motorer. Efter tvätt, smörj noga alla nipplar, notera fel som ska åtgärdas till våren. Gör inköpslista. Sista veckan ladda alla batterier och skruva av minuskabelskon, detta gäller även golfbilarna.