Gubbsvingen 2022

Gubbsvingen

-Vi börjar tävla onsdagen den 20:e april t.o.m. den 5:e oktober

-Vi spelar varje onsdag och samlas kl. 08:15 med start kl. 08:45

-Alla män som fyller 60 år i år eller äldre får deltaga

-Vi spelar slaggolf med hålets par + 5 slag

-Alla spelar med sitt officiella hcp men max 36

-De 8 bästa ronderna räknas

Varmt välkomna!

Kommittén

Scorekort skall vara ifyllda med Namn, Golf-ID, Antal slag och signerade
av spelare och markör och lämnas in efter varje omgång.
Felaktigt ifyllda eller oläsliga scorekort registreras inte!
Vi spelar slaggolf:  Banans par +5.
Handicap max 36.
Vinnare blir den som haft de 8 bästa nettoresultaten under hela året.

/Kommittén

Gubbsvingen välkomnar alla "Gubbar" över 60 år. Vi samlas i god tid och lottar startordning. Därefter går varje boll
ut till sitt tilldelade starthål och start sker kl. 09:00. Efteråt samlas vi på det 19:e hålet och tar en fika och har
lite social samvaro. Ni som ännu inte spelat är välkomna!