Juniorträning

söndag 17 maj kl 10:00 – 12:00
Yngre gruppen tränar kl 10-11, äldre gruppen kl 11-12
Mer information får Du om Du går till Juniorträning