Historik

1991 
Klubben bildas. Efter att ha börjat med driving-range och övningsområde, togs kontakt med banarkitekt Björn Magnusson från Växjö.

1994-1995
Under 1994-95 byggdes den första banan omfattande sju par tre hål och två par fyra hål.

1996
Denna bana invigdes augusti 1996. Banan var kort men definitivt inte lätt. Lena Sellberg, Svensk Golf, skrev vid sitt besök i september 1997 - "Prickskytte på Lanna, rekommenderas för den som vill scora."

1998
Under åren ökade medlemsantalet och ett beslut fattades 1998 att bygga ut banan till nio fullängdshål.

2001
Tiden gick innan igångsättningstillståndet blev klart, men under senvintern 2001 påbörjades arbetet med att bygga om fyra av de befintliga hålen, nr ett t.o.m. fyra samt nybyggnation av hål nr fem t.o.m. hål nr nio. Dessutom beslutades att fem nya par tre hål skulle byggas samt ett övningsområde för bunker-, pitch- och chipslag.

2003
Allt stod klart för invigning i slutet av juni månad 2003. En anläggning som på kort har fått mycket beröm för sin banlayout där spelare med både lågt och högt hcp utmanas.

Lanna Golf Klubb erbjuder idag positiva upplevelser i både spel och natur med en  fullängdsbana på nio hål och en partre-bana som även kan spelas Pay and Play.

2016
Lanna Golfklubb firar 25 år

Rangen, februari 2001

 

Hål 5 från tee, februari 2001