Personuppgifter Lanna GK

Hantering av personuppgifter

Lanna Golfklubb följer de riktlinjer när det gäller hantering av personuppgifter som är framtagna av Svenska Golfförbundet och Riksidrottsförbundet.

I all sin enkelhet handlar det om att dels värna om individens personuppgifter, dels vårda medlemsregistret som är klubbens viktigaste tillgång och som hanteras i Golfsveriges gemensamma IT-system (GIT).

I Golfens IT-system lagras ett antal basuppgifter om dig som golfspelare, som namn, adress, personnummer med mera. Dessutom tillkommer uppgifter som har att göra med ditt golfspel som dina bokningar, tävlingar, handicap med mera.

När du blir medlem i en golfklubb sluter du ett avtal med golfklubben. Golfklubben organiseras genom stadgar, vilket är det avtal du accepterar och ingår genom att bli medlem

Vill du veta mer om detta? Läs mer på Golf.se, eller på vår integritetspolicy som du finner till höger.

 

Integritetspolicy


För Lanna GK är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig
För de behandlingar som sker inom Lanna Golklubbs verksamhet är Lanna Golklubb personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, Golf-ID, adress och kontaktuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera medlemsinformation och tävlingsregistreringar. 

Personuppgiftsbiträden
Lanna GK är ansluten till GIT, Svensk Golfs IT-system som då är personuppgiftsbiträde till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträde för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträde anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta vårt Dataskyddsombud som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.