Lokala regler

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2024 FÖR LANNA GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel-och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt

följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid klubbstugan och på hemsidan (lannagk.se). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1.Pliktområden (Regel 17)

l. Det röda pliktområdet på vänster sida om hål l, 3, 4, 9, 10, 12, 13 och 18 som bara är

definierat på en sida är oändliga.

2.Omarkerade diken och dammar är röda pliktområden.

2.Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) Bollen träffar kraftledning

Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffat kraftledning eller ett torn, vajer eller stolpe som stödjer en kraftledning under spelet av ( Hål 5 och 6), måste spelaren spela om slaget genom att spela den ursprungliga bollen eller en annan boll från platsen där det senaste slaget slogs (se Regel 14.6). Om spelaren spelar om slaget men gör det från fel plats, får spelaren den allmänna plikten enligt Regel 14.7. Om spelaren inte spelar om slaget, får spelaren den allmänna plikten och slaget räknas, men spelaren har inte spelat från fel plats."

3.Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerat föremål

a) Mark under arbete

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1 f.

3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

4. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1. (Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete)

b) Oflyttbara tillverkade föremål

I. Alla avståndsplattor samt avståndsmarkeringar i form av gul-svarta pinnar, som visar avståndet 150 meter till mitten av green,

2. Bollen stannar på eller vid robotgräsklipparen som står still på banan

Robotgräsklippare som stannat/står still på banan definieras som ett OFLYTTBART tillverkat föremål  får spelaren ta lättnad. Regel 16.1.

3. Bollen stannar på eller vid robotgräsklipparen som står still i sin laddstation

Robotgräsklippare som står still i sin laddstation definieras som ett oflyttbart tillverkat föremål  får spelaren ta lättnad. Regel 16.1.

c) Integrerat föremål av banan.

1.Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material som är i sin avsedda placering.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2024 FÖR LANNA GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel-och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt

följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan.  Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

1.Begränsningar i att använda speciell utrustning

Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

1.Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag:  Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 

 

2. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

Sätt att avbryta och återuppta spelet

l. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger).  Plikt se regel 5.7b. Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

3.Tävlingshandicap

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha Tävlingshandicap eller EGA Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha Tävlingshandicap.

Plikt för deltagande utan EGA Handicap: Diskvalifikation.

 

4. Anmälan, avanmälan, återbud

Anmälan görs i Min Golf. Anmälningstidens utgång är kl. 12:00 dagar före tävlingen. Vid överanmälan görs uttagning av deltagare i anmälningsordning. Avanmälan görs i Min Golf före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om en spelare inte avser att delta. En spelare som är uttagen till en tävling är skyldig att betala anmälningsavgift såvida inte godtagbara skäl för återbud föreligger. Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud uteblir från start i tävling är skyldig att betala startavgiften.

5. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand den matematiska metoden och i tredje hand lottdragning. I slagtävling utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

6. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i kansliet. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat kansliet med båda fötterna.

7. Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

8. Resultat -tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

Lanna Golfklubb, regel och handicapkommittén 2024-05-25