Klubbstugan Lanna Golfklubb

Lanna Golfklubb

Styrelse

Ordförande Sven Svensson 070-3325075
V ordf Dennis Sandqvist 070-5407947
Kassör Lars Johansson 070-3116128
Sekreterare Aina Rask 073-1841589

Ledamöter
Johan Adelståhl 070-5986725
Jan Sandqvist 070-5599155
Lars Reinevik 070-5152902
Dennis Sandqvist
Aina Rask
Suppleanter
Tomas Andersson
Patrik Gustafsson
 
Revisorer
Bertil Isaksson
Thomas Svensson
Yngve Collryd (Suppleant)
 

Kommittéer

Lanna Golf har ett flertal kommittéer som arbetar med olika verksamhetsområden. Vi är glada och tacksamma för alla som vill engagera sig i detta arbete så att vi håller en god standard på klubben och vår bana. 

Bankommitté
Jan Sandqvist (banchef), Bengt Andersson, Nils-Olof Nilsson, Sten Mauritsson, David Schmeing, Dennis Sandqvist, Christer Lidh, Hans-Erik Fransson, Kenneth Karlsson

Damkommitté
Ann Johansson (sammankallande), Bodil Sandkvist, Birgitta Svensson

Ekonomikommitté
Lars Johansson (sammankallande), Nils Blomèn

Informations- och medlemskommitté samt Hcp- och regelkommitté
Sven Svensson

Juniorkommitté
Roger Bjärsholm  (sammankallande), Magnus Hägg 070-3495002, Nikos Karajiannis

Sponsor-marknads och informationskommitté
Lars Reinevik (sammankallande), Göran Andersson, Sven Svensson

Tävlingskommitté
Johan Adelstål (sammankallande), Daniel B Svensson, Aina Rask, Terese Mauritsson, Tomas Andersson, Mika Niemi, Jonathan Niemi, Ann Johansson

Utbildningskommitté
Sven Svensson (sammankallande), Ingrid Fälth, Lisbeth Sandkvist

IT ansvarig
Patrik Gustafsson

Valberedning
Joakim Persson (sammankallande).