Klubbstugan Lanna Golfklubb

Lanna Golfklubb

Styrelse

Ordförande: Sven Svensson 070–3325075

Vice ordf: Patrik Gustafsson 072–9757993

Kassör: Mattias Lysebring 070–5559263

Sekreterare: Birgitta Svensson Glaad. Tel 076-0505691

Ledamöter:

Lars Reinevik 070–5152902

Jan Sandqvist 070–5599155

Stefan Sjögren 070–2970815

Suppleanter:

Tomas Andersson

Birgitta Svensson Glaad

Revisorer.

Bertil Isaksson

Thomas Svensson

Dennis Sandqvist (suppleant)


Kommittéer

Lanna Golf har ett flertal kommittéer som arbetar med olika verksamhetsområden. Vi är glada och tacksamma för alla som vill engagera sig i detta arbete så att vi håller en god standard på klubben och vår bana. 

Bankommitté.

Jan Sandqvist (banchef), Peter Cederqvist, Bengt Andersson, Christer Lidh, Nils-Olof Nilsson.

Damkommitté:

Ann Johansson (Sammankallande), Bodil Sandqvist, Birgitta Svensson

Ekonomikommitté

Mattias Lysebring (sammankallande), Nils Blomén.

Juniorkommitté

Magnus Hägg 070–3495002, sammankallande, William Pettersson 070-85 697 66

Sponsor & marknadskommitté

Lars Reinevik (sammankallande), Göran Andersson, Sven Svensson

Tävlingskommitté

Stefan Sjögren (sammankallande), Daniel B Svensson, Tomas Andersson, Mika Niemi, Donny Nilsson, Jonas Gustavsson, Ann Johansson, Peter Cederqvist

IT ansvarig:

Patrik Gustafsson

Valberedning.

Vakant