Klubbstugan Lanna Golfklubb

Lanna Golfklubb

Styrelse

Ordförande Sven Svensson 070-3325075
V ordf Dennis Sandqvist 070-5407947
Kassör Lars Johansson 070-3116128
Sekreterare Inger Johansson 070-5924502

Ledamöter
Johan Adelståhl 070-5986725
Jan Sandqvist 070-5599155
Lars Reinevik 070-5152902
 
Suppleanter
Tomas Andersson
Susann Simonsson
 
Revisorer
Bertil Isaksson
Sven-Göran Johansson
Yngve Collryd (Suppleant)
 

Kommittéer

Lanna Golf har ett flertal kommittéer som arbetar med olika verksamhetsområden. Vi är glada och tacksamma för alla som vill engagera sig i detta arbete så att vi håller en god standard på klubben och vår bana. 

Bankommitté
Jan Sandqvist (banchef), Bengt Andersson, Nils-Olof Nilsson, Sten Mauritsson, David Schmeing, Dennis Sandqvist, Lennart Skagerlind, Christer Lidh

Damkommitté
Inger Johansson, Bodil Sandkvist, Birgitta Svensson

Ekonomikommitté
Lars Johansson (sammankallande), Nils Blomèn

Informations- och medlemskommitté samt Hcp- och regelkommitté
Sven Svensson

Juniorkommitté
Anders Ohrgren
Björn Johnsson
Joakim Borg

Sponsorskommitté
Lars Reinevik (sammankallande), Göran Andersson, 

Tävlingskommitté
Johan Adelståhl (sammankallande), Tomas Andersson, Ann Johansson, Tomas Grahn, Daniel B Svensson, Terese Mauritsson

Utbildningskommitté
Sven Svensson (sammankallande), Ingrid Fälth, Lisbeth Sandkvist

Valberedning
Joakim Persson (sammankallande).