Det händer på Lanna golfklubb

Kalender

Alla poster

2019-11-27

ONSDAG

Höstmöte kl 19:00

Höstmöte för Lanna Golfklubb, med bl a val av funktionärer i olika kommittéer och styrelse. Alla medlemmar är välkomna!

Kl 19:00 – 22:00