Ängavattnet hål 6 Lanna Golfklubb

Juniorträning

Nu är det snart dags för juniorträningen och vi kör med samma upplägg som förra året, med gemensam träning för Lanna GK och Reftele GK eftersom vi tycker att det var lyckat och vi fick bättre kvalitet på träningarna.

Medlemsavgiften betalar ni till respektive klubb. Fakturor för detta har skickats ut och måste vara betalda innan träningen börjar. För att vi ska veta hur många som kommer i varje grupp anmäler ni er till: info@reftelsegk.com. Det gäller båda klubbarnas juniorer. Ange namn, adress, mailadress och vilken klubb du vill eller är medlem i.

Träningen kommer i år att skötas av Christopher Svarvar, PGA Professional, samt ledare från båda klubbarna.

Uppdelningen på grupper blir enligt följande: Grupp 1 = 6-10 år, Grupp 2 = 11-13 år och Grupp 3 = 14-21 år.

Första träningen är i Lanna den 5 maj och tiderna blir enligt följande: Grupp 1 = 15.00-15.45, Grupp 2 = 16.00-17.00 och Grupp 3 = 17.00-18.00. Det kan eventuellt bli ändringar vid något tillfälle, men ni får information om detta av era ledare.

Träningsdagarna blir enligt följande: Lanna GK: 5 maj, 19 maj, 2 juni, 16 juni, 18 augusti. Reftele GK: 12 maj, 26 maj, 9 juni, 11 augusti, 25 augusti.

Träningssäsongen avslutas med gemensam tävling i Lanna den 31 augusti med spel både på Ängavattnet och Trantorpsbanan, beroende på vilken grupp man tillhör. Priser till alla deltagare.

Om intresse finns kommer vi att anordna en regelkväll och även banvandring på någon av klubbarna för att förbereda er för grönt kort så att ni kan komma ut och spela på våra banor och även på andra klubbar.

Om det är något ni undrar över, kontakta enligt följande:
Lanna GK: Magnus Hägg 070-3495002, William Pettersson 070-8569766.

Välkomna till våra juniorträningar!