Pay & Play Frisbeegolf

Trantorpsbanan är inte bara till för golf. Här spelar vi även Frisbeegolf.
Banan är öppen för alla som vill spela. Frisbeegolfbanan är en 9 hålsbana.
9 hål i kuperad terräng.

  • Banans par (1-9) enligt angivelse på scorekortet.
  • Frisbeegolfkorgarnas avstånd från tee varierar från ca 80 - 190 m.
  • Greenfee: Läs under Avgift
  • På scorekortet, som finns i klubbhuset, bokför du ditt resultat,
  • Frisbeediskar finns att låna och ingår i spelavgiften. Du får naturligtvis ta med dig egna discar om du vill och har.

Hur går det till?

Discgolf (i Sverige också kallat frisbeegolf) är en sport som spelas med en disc (frisbee). Målet är att spela en bana från början till slut med så få kast som möjligt. Vår bana består av 9 hål och man har klarat ett hål när man har kastat discen i en discgolfkorg, även kallat kedjehål. Discgolf är både lättillgängligt och billigt att utöva. En disc räcker för att spela även om många föredrar olika varianter av discar med olika flygegenskaper (Driver-Midrange-Putter).

Frisbeegolf spelas ungefär som golf, men istället för bollar använder du en frisbeedisc. Alla spelare kastar ut från hålets markerade utkast (Blå punkt). Sedan fortsätter spelet med att den spelare vars disc ligger längst ifrån korgen kastar sin disc från den plats discen landade. Hålet är avslutat när alla spelare har fått sin disc att stanna i korgen eller de tillhörande kedjorna.

Den spelare som hade lägst antal kast på föregående hål inleder med utkast på nästa hål. Spelaren med lägst antal kast efter avslutad 9-håls runda vinner!

Par innebär att det ideala är att spela hålet på angivet par för respektive bana från utslagsplats till korg. Vattenhinder, bunker och out-of-bounds utgör normala hinder. Ospelbar disc kan förekomma. Pliktslag och droppning sker enligt golfens regler, med den skillnad att istället för klubblängder mäter man armlängder. Du tar med ett scorekort från klubbhuset där du fyller i ditt resultat. Kortet innehåller en kartskiss över området och banan/korgarna du skall vandra mellan.

Vi önskar dig ett en trevlig runda och önskar dig lycka till!

Banrekord

Banrekordet är på antal kast.