Lanna Golfklubb 25-årsjubileum den 21 maj 2016

Lanna GK kom till genom ett intresse att skapa ytterligare en anläggning mellan Isaberg och Värnamo GK. Initiativtagare var medlemmar från båda klubbarna samt företagare från Lanna och Bredaryd. En arbetsgrupp som senare blev en interimstyrelse drev projektet och och ett markområde i Lanna Bobacka blev det tänkta banområdet. En provisorisk range gjordes i ordning och intressenter blev inbjudna till en visning av området 1991. Resultatet blev cirka 150 personer som anmälde sitt intresse. Tyvärr var de ekonomiska möjligheterna begränsade med lågkonjunktur och svårt med att finansiering, så tillkomsten av en ny bana lades i träda.

Men! En liten grupp av entusiastiska nya golfspelare samlades till ett möte i slutet av 1992 och där beslutades att fortsätta arbetet men på annan plats och till genomförbara ekonomiska förutsättningar. En ny styrelse valdes och bestod av: Thommy Atterbrand, ordf., Elon Samuelsson, v.ordf., Lennart Ljungberg sekr., Jan Jönsson kassör samt Jan Sandqvist, Aina Atterbrand och Peter Johansson som övriga ledarmöten.

Efter kontakt med berörda markägare bestämdes att golfbanan skulle byggas på marken söder Lanna Berg, öster om riksväg 163 och väster om Havridaån. Ansökningar gjordes till kommunen och bygglov beviljades. Banarkitekt Björn Magnusson, Växjö hade kontaktades för att rita och lägga ut hålen i det tänkta markområdet. Tillsammans med markägarna började det jobbas och med ideella insatser för att hålla projektet ekonomiskt hållbart. Arbetet påbörjades under 1994 och fortgick successivt under några år. Många entusiastiska medlemmar ställde upp och det var alltid en trivsam stämning under dessa arbetspass.

För att utbilda till grön kort samarbetade vi med Rydö GK och undertecknad blev invald i deras styrelse för att lära och skapa erfarenhet hur en golfklubb arbetar. Rydö GK blev också vår fadderklubb och de flesta blev också medlemmar där för att lära och utveckla sin golf.
Genom styrelseposten där erbjöds Hylte kommuns föreningar att erhålla arbetsbaracker från Stora AB som blivit över efter deras utbyggnad. Vi anmälde vårt intresse och blev från början nekade p.g.a. att Lanna inte låg inom kommunen. Dock förändrades bilden efter några veckor då kommunens föreningar inte var intresserade och vi bokade 6 av de 12 barackerna som fanns och med frivilliga insatser och samarbete med byggtekniska linjen på Värnamo Gymnasium byggdes de till det som idag är vårt klubbhus. Invändigt arbete med målning, uppsättning av kök, anskaffande av möbler till kontor och servering/möteslokalen blev gjort av medlemmarna och givmilda sponsorer.

Under byggnationen fick vi mycket stor hjälp av våra markägare som bistod med både maskiner och frivilligt arbete. Yngve Berg, markägare som kände väl till markförhållandena var till mycket stor hjälp och gjorde en enorm insats för Lanna GK´s tillkommande golfbana. Dessutom hade vi också god hjälp av Stig Johansson, markägare som också kände till markförhållandena. Övriga markägare inte att förglömma som också bidrog med sina insatser.

Sommaren 1996 skulle anläggningen vara klar och då hade Lanna GK 2 par fyra hål och 7 par tre hål. Invigningen var den 11 augusti stor med pompa och ståt. Kommunens representant var där, Smålands GF ordf. Ola Ahlstrand, Rydö GK som fadderklubb, Isabergs GK och Värnamo GK lyckönskade oss med tillskottet av denna anläggning. Det var mycket folk samlade och ett beundrande för vår anläggning som till invigningen kostat klubben 1,6 millioner kronor , med greener och utslagsplatser byggda enligt Svenska Golfförbundets uppbyggnads krav, fina fairways i ett vackert naturområde och inkluderande dagens klubbhus.

Vid detta tillfälle var vi cirka 150 medlemmar i klubben. Det blev ett stort intresse för golf och medlemmar strömmade till, alla entusiastiska och engagerade i sitt golfande. Vi höll en god ekonomi och styrelsen började fundera på en om- och utbyggnad av anläggningen. Medlemmarna var entusiastiska till projektet och det beslutades om en utbyggnad till 9 hål, 3 par 3, 4 par 4 och 2 par 5. Befintliga par 3 hål utökades med 5 hål och detta blev den öppna Pay och Play banan, som kallades Trantorpsbanan. Björn Magnusson ritade även denna anläggning och Farm AB i Väckelsång, utsågs till entreprenör. Innan bygglovet beviljades krävde Länsstyrelsen att en arkeologisk undersökning skulle genomföras, vilken skulle betalas av klubben och kravet var bl.a. att en grävare + en man skulle finnas på plats för att bistå och klubben fick stå för kostnaderna. Inga intressanta fynd gjordes och vi fick bygglovet. Arbetet påbörjades 2000 och skulle vara klart för invigning i augusti 2002. Ett våldsamt regnoväder förstörde några av de nya fairway och vi fick skjuta på invigningen till 2003. Men! Det gav greenerna en längre etableringstid med fin växtlighet till ett bra resultat till invigningen som hölls den 29 juni. Än en gång samlades mycket folk, representanter från kommunen, närliggande golfklubbar, entreprenörer och klubbens medlemmar och andra intresserade. Bl.a. gav huvudentreprören Farm Entreprenad AB, Åkerö, Väckelsång klubben ett Åkerö äppelträd som senare planterades mellan 4:ans green och 5:ans tee som ett framtida vårdträd. En namntävling på 9-hålsbanan utlystes och det vinnande bidrag blev: Ängavattnet.

Den personal som anställdes från början var: greenkeeper och kanslist. Kanslisten fick vi med lönebidrag som med hjälp från Lanna-Bredaryds Industriförening. De kunde då utnyttja kanslisten för visst administrativt föreningsarbete. När den nya 9 håls banan blev klar utökades personalen med två banarbetare och kanslisten jobbade mer eller mindre heltid. Banpersonalen jobbade på delårs-anställning och gör så fortfarande. Ett bra system som passar både klubben och de anställda.
Banpersonalen har gjort stora insatser för att hålla anläggningen i ett mycket bra skick och genomfört många goda insatser för att förbättra och på ett effektivt sätt sköta banan. Bl.a. har de genomfört tillkomsten av alternativa utslagsplatser på Ängavattnet. Byggda på ett sätt som förenklar skötsel och underhåll. De nya utslagsplatserna höjer banans status med nya utmaningar och omväxling för spelarna.

Lanna GK har fina förutsättningar för att vara en trevlig och fin golfanläggning med både omväxlande och utmanade spel för alla kategorier av spelare. Pay and Play banan är också en mycket bra bana för både nybörjare och de som vill förbättra sitt korta spel eller få en trevlig runda med goda vänner som kan vara både licensierade spelare och de som vill prova på golfen. En anläggning för alla och skapar fortsatt god framgång för klubben.

Lanna 2016 - 05 - 21