Städdag 27:e mars

lördag 27 mars kl 10:00 – 13:00
Som vanligt behöver banan städas upp efter vintern. Vi kommer att ha vår städdag den 27:e mars kl.10 och de som hjälper till är som vanligt inbjudna till städtävling. Städtävlingen blir den 10:e april när banan öppnar!