Avslutningsresa för damer

fredag 15 september – lördag 16 september
Nya som ”gamla” damer – alla är hjärtligt välkomna! Ta tillfället i akt och lär känna fler damer i klubben. Inbjudan skickas på mail inför varje tävling. Säsongens tävlingsprogram finns också på anslagstavlan i klubbhuset. Anmäl dig till tävlingen via mejl till lannagolfklubb@gmail.com