Klubbstugan Lanna Golfklubb

Lanna Golfklubb

Personal

Kanslist
Ulrika Klemets

Banarbetare
K
las Uvebrant     073-0280838
Niclas Tallberg    073-1057509
David Schmeing 070-6751054
Johanna Faust Söderlund
  

Styrelse

Ordförande Sven Svensson 070-3325075
V ordf Dennis Sandqvist 070-5407947
Kassör Lars Johansson 070-3116128
Sekreterare Inger Johansson 070-5924502

Ledarmöter

Christer Lidh 070-7780085
Johan Adelståhl 070-2583486
Roger Boman 070-5583320

Suppleanter

Tomas Andersson, Susann Simonsson

Kommittéer

Lanna Golf har ett flertal kommittéer som arbetar med olika verksamhetsområden. Vi är glada och tacksamma för alla som vill engagera sig i detta arbete så att vi håller en god standard på klubben och vår bana. 

Bankommitté
Christer Lidh (banchef), Bengt Andersson, Nils-Olof Nilsson, Sten Mauritsson, Klas Uvebrant, Dennis Sandqvist, Lennart Skagerlind


Damkommitté
Inger Johansson, Lisbeth Sandkvist, Birgitta Svensson

Ekonomikommitté
Lars Johansson (sammankallande), Thomas Svensson, Nils Blomèn

Informations- och medlemskommitté samt Hcp- och regelkommitté
Ulrika Klemets (sammankallande), Sven Svensson

Juniorkommitté
Vakant

Sponsorskommitté
Roger Boman (sammankallande), Göran Andersson, Lars Reinevik,

Tävlingskommitté
Johan Adelståhl (sammankallande), Tomas Andersson, Arne Gerdtman, Tomas Grahn, Daniel B Svensson, Aina Rask, Terese Mauritsson

Utbildningskommitté
Sven Svensson (sammankallande), Ingrid Fälth, Lisbeth Sandkvist

Valberedning
Joakim Persson (sammankallende).