Klubbstugan Lanna Golfklubb

Lanna Golfklubb

Personal

Kanslist
Ulrika Klemets

Banarbetare
K
las Uvebrant     073-0280838
Niclas Tallberg    073-1057509
David Schmeing, Johanna Faust Söderlund
  

Styrelse

Ordförande Sven Svensson 070-3325075
V ordf Dennis Sandqvist 070-5407947
Kassör Lars Johansson 070-3116128
Sekreterare Inger Johansson 070-5924502

Ledarmöter

Lennart Skagerlind 070-5761502
Johan Adelståhl 070-2583486
Roger Boman 070-5583320

Suppleanter

Arne Gerdtman, Christer Lidh, Susann Simonsson

Kommittéer

Lanna Golf har ett flertal kommittéer som arbetar med olika verksamhetsområden. Vi är glada och tacksamma för alla som vill engagera sig i detta arbete så att vi håller en god standard på klubben och vår bana. 

Bankommitté
Lennart Skagerlind (banchef), Bengt Andersson, Nils-Olof Nilsson, Sten Mauritsson, Klas Uvebrant


Byggkommitté
Dennis Sandqvist (sammankallande), Arne Gerdtman, Lars Reinevik, Lennart Skagerlind

Damkommitté
Gunnel Larsson (sammankallande), Inger Johansson, Lisbeth Sandkvist, Birgitta Svensson

Ekonomikommitté
Lars Johansson (sammankallande), Thomas Svensson, Nils Blomèn

Informations- och medlemskommitté samt Hcp- och regelkommitté
Ulrika Klemets (sammankallande), Sven Svensson

Juniorkommitté
Vakant (sammankallande), Torbjörn Bergstrand

Miljökommitté
Sven Svensson (sammankallande),

Sponsorskommitté
Roger Boman (sammankallande), Göran Andersson, Lars Reinevik, Thomas Svensson, Mathias Björkroth

Tävlingskommitté
Johan Adelståhl (sammankallande), Gert-Ove Nilsson, Arne Gerdtman, Dennis Sandkvist, Daniel B Svensson, Aina Rask, Terese Mauritsson

Utbildningskommitté
Sven Svensson (sammankallande), Ingrid Fälth, Lisbeth Sandkvist

Valberedning
Joakim Persson (sammankallende).