Klubbstugan Lanna Golfklubb

Lanna Golfklubb

Personal

Kanslist
Vakant

Banarbetare
David Schmeing  076-0211132 (mellan 07.00-16.00)
  

Styrelse

Ordförande Sven Svensson 070-3325075
V ordf Dennis Sandqvist 070-5407947
Kassör Lars Johansson 070-3116128
Sekreterare Inger Johansson 070-5924502

Ledarmöter

Christer Lidh 070-7780085
Johan Adelståhl 070-2583486
Roger Boman 070-5583320

Suppleanter

Tomas Andersson, Susann Simonsson

Kommittéer

Lanna Golf har ett flertal kommittéer som arbetar med olika verksamhetsområden. Vi är glada och tacksamma för alla som vill engagera sig i detta arbete så att vi håller en god standard på klubben och vår bana. 

Bankommitté
Christer Lidh (banchef), Bengt Andersson, Nils-Olof Nilsson, Sten Mauritsson, David Schmeing, Dennis Sandqvist, Lennart Skagerlind


Damkommitté
Inger Johansson, Lisbeth Sandkvist, Birgitta Svensson

Ekonomikommitté
Lars Johansson (sammankallande), Thomas Svensson, Nils Blomèn

Informations- och medlemskommitté samt Hcp- och regelkommitté
Ulrika Klemets (sammankallande), Sven Svensson

Juniorkommitté
Anders Ohrgren
Björn Johnsson
Jonny Söderberg

Sponsorskommitté
Roger Boman (sammankallande), Göran Andersson, Lars Reinevik,

Tävlingskommitté
Johan Adelståhl (sammankallande), Tomas Andersson, Arne Gerdtman, Tomas Grahn, Daniel B Svensson, Aina Rask, Terese Mauritsson

Utbildningskommitté
Sven Svensson (sammankallande), Ingrid Fälth, Lisbeth Sandkvist

Valberedning
Joakim Persson (sammankallande).