Vårmöte den 14:e april

2021-03-17
Välkomna till det digitala vårmötet den 14:e april kl. 19:00
Lanna GK följer myndigheternas restriktioner och därför kommer vårmötet att hållas digitalt. Ni kan gå in på sidan Vårmöte 2021 - Lanna Golfklubb (lannagk.se) och ta del av dagordning och andra aktuella dokument. Anmälan skickas till  lannagolfklubb@gmail.com senast den 11:e april!