Medlemsinfo Hösten 2023

2023-11-05
Årets golfsäsong 2023 är på sluttampen och vi kan se tillbaka på ännu en säsong med scenarier vi inte räknat med. De två tidigare säsongerna hade vi Covid som påverkade vår verksamhet och i år har det varit vädret. Först torka i maj och sedan en regnig höst som innebar stängd bana under tre veckor. Trots det har vi haft ett bra år med många golfare både på Ängavattnet och Trantorpsbanan.

Stängningarna av banan under hösten innebar dock ett inkomstbortfall
på ca 100 000 kr., men i gengäld har vi varit duktiga på att hålla nere kostnaderna.
Tack till alla medlemmar, som ställt upp ideellt i olika sammanhang men vi behöver bli
flera. En eloge till våra anställda, banarbetare och kansli för ett bra arbete under 2023.

Läs hela nyhetsbrevet ovanför.