Stötta Lanna GK och spara pengar med solceller

2024-03-26
Kära medlemmar i Lanna Golfklubb Vi är glada att meddela att vi har fått ett spännande erbjudande från vår lokala solcellsinstallatör, Solinnovation, som vi tror kan vara till fördel för både golfklubben och er personliga ekonomi!
Erbjudande för Lanna Golfklubb:
Spara pengar samtidigt som du stödjer din klubb! Genom att samarbeta med vår lokala solcellsinstallatör har nu vi möjlighet att inte bara stödja vår föreningsverksamhet utan även förbättra vår ekonomiska situation. För varje kundtips som leder till en affär får föreningen en oavkortad summa på 3000 kronor, exklusive moms.

Detta är ett bra tillfälle för oss att dra nytta av våra nätverk och samtidigt stödja Lanna Golfklubb!

Fördelar med solceller

1. Ekonomisk lönsamhet
En solcellsanläggning är en långsiktig investering som kan generera betydande besparingar på elräkningen. Genom att producera egen el minskar man beroendet av externa elleverantörer och kan till och med sälja överskottsel tillbaka till elnätet.

2. Miljövänlig energiproduktion
Solenergi är en ren och förnybar energikälla som inte producerar skadliga utsläpp. Genom att använda solenergi minskar vi vårt koldioxidavtryck och bidrar till att bevara miljön för kommande generationer.

3. Hållbarhet och låg underhållskostnad
Solcellsanläggningar har generellt sett en lång livslängd och kräver minimalt underhåll. Efter den initiala investeringen kan de fortsätta att producera energi under många år med minimala kostnader för reparationer och underhåll.

4. Skattefördelar och subventioner
I Sverige erbjuds skatteincitament och subventioner för installation av solcellsanläggningar, vilket ytterligare kan minska kostnaderna och öka avkastningen på investeringen.

Kontakta vår rådgivare Martin Andersson för att ta del av detta erbjudande och diskutera hur en solcellsanläggning kan gynna både din ekonomi och Lanna Golfklubb!

Martin Andersson
Tel: 079 066 50 85
E-post: martin@solinnovation.se

Det är genom vårt gemensamma engagemang och stöd som vi kan fortsätta att utveckla och stärka vår fina golfklubb. Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor eller behöver ytterligare information.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen, Lanna GK.