Tävling Ängavattnet Lanna Golfklubb

Tävlingsprogram 2024

Lanna GK:s tävlingar finns nu på Min Golf

 

Tävlingsprogram

Tävlingsprogrammet är nu spikat för år 2024. Det blir inga större förändringar mot tidigare år.

Men vi får hoppas att vi får bättre väder än i fjol så att vi inte tvingas ställa in.

- Städtävling 14 april (städning 13 april)
- Elajo Scramble 4 maj
- ICA Irish Greensome 15 juni
- Midsommargolf poängbogey 21 juni
- Klubbmästerskapen poängbogey dag1 scratch dag 2 10-11 aug.
- Revisorsgruppens Foursome 24 aug
- Smålandserien H60 1 sept (27 hål)
- Grannfejden Reftele GK - Lanna GK 7 sept
- Zinkteknik Challenge 14 sept
- Onsdagsfinalen 22 sept.

Onsdagsgolfen o Gubbsvingen drar igång onsdagen den 17 april

Vi kommer även att arrangera Baby Björns Matchspel den tävlingen startar i maj och ska vara klar till den 22 september då priser skall delas ut.

Tävlingsgreenfee

 9 hål 100:-     

18 hål 150:-

 

TÄVLINGSVILLKOR 2024 FÖR LANNA GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid klubbstugan och på hemsidan.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. 

TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling. 

1. Begränsningar i att använda speciell utrustning
Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
1. Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

2. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
Sätt att avbryta och återuppta spelet
1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

3. Tävlingshandicap
För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha Tävlingshandicap eller EGA Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha Tävlingshandicap.
Plikt för deltagande utan EGA Handicap: Diskvalifikation.

4. Anmälan, avanmälan, återbud
Anmälan görs i Min Golf. Anmälningstidens utgång är kl. 12:002 dagar före tävlingen. Vid överanmälan görs uttagning av deltagare i anmälningsordning. Avanmälan görs i Min Golf före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om en spelare inte avser att delta. En spelare som är uttagen till en tävling är skyldig att betala anmälningsavgift såvida inte godtagbara skäl för återbud föreligger. Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud uteblir från start i tävling har gjort sig skyldig till uteblivande från tävling och är skyldig att betala startavgiften.

5. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)
I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand den matematiska metoden och i tredje hand lottdragning. I slagtävling utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

6. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i kansliet. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat kansliet med båda fötterna.

7. Prisutdelning
Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

8. Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Lanna Golfklubb, Regel och handicapkommittén, 2019-04-11

Greenhål - Lanna Golfklubb